Search

   Džiaugiamės galėdami Jums pranešti, kad pradėjo veikti naujesnė ir informatyvesnė Lavoriskių gimnazijos interneto svetainė: https://lavoriskiugimnazija.lt. Joje pasistengėme pateikti aktualiausią informaciją apie mūsų veiklą.

Pereiti į nauja svetainė >>


 

   Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.

   Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Tėvai (globėjai) turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje faktiškai gyvena. Taip pat galima pateikti elektroninį prašymą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt).

Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

LAVORIŠKIŲ GIMNAZIJOS VADOVĖLIŲ BEI GROŽINĖS LITERATŪROS GRĄŽINIMO TVARKA

Mokiniai ar jų tėveliai grąžina VISUS Lavoriškių gimnazijos vadovėlius bei grožinę literatūrą tokia tvarka:

Birželio 5 d. (penktadienį)  10.00 – 12.00 val. 1-2 klasės;

Birželio 8 d. (pirmadienį)  10.00 – 12.00 val. 1-2 klasės;

Birželio 9 d. (antradienį) 10.00 – 12.00 val. 3-4 klasės;

Birželio 10 d. (trečiadienį) 10.00 – 12.00 val. 3-4 klasės;

 

Birželio 19 d. (penktadienį) 10.00 – 12.00 val. 5-6-7 klasės;

Birželio 22 d. (pirmadienį)  10.00 – 12.00 val. 5-6-7 klasės;

Birželio 23 d. (antradienį)  10.00 – 12.00 val. 8-9-10 klasės;

Birželio 25 d. (ketvirtadienį)  10.00 – 12.00 val. 8-9-10 klasės;

Birželio 26 d. (penktadienį)  10.00 – 12.00 val. 11-12 klasės;

 

Vienos šeimos atstovas gali grąžinti visus vadovėlius bei grožinę literatūrą vieno apsilankymo metu;

Vadovėliai turi būti įdėti į plastikinį maišelį, parašyta klasė, vardas, pavardė, vadovėlių sąrašas.

Taip pat su vadovėliais grąžinami spintelių rakteliai. Spintelėse paliktus mokinių daiktus grąžins gimnazijos darbuotojai plastikiniame maišelyje.

Vadovėlius bei grožinę literatūrą surenka lauke klasių vadovai ir perduoda dalykininkams.

Dalykininkai planuoja vadovėlių papildymą (atnaujinimą) iki 06-29 (arba iki savo kasmetinių atostogų pradžios, jei išeina anksčiau).

Mokiniai ar tėveliai bei klasių vadovai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

TPL_JM-CITY-READER_ADDITIONAL_INFORMATION